Miljömärkning

Fairtrade

Fairtrade  – tidigare (i Sverige) Rättvisemärkt – är en produktmärkning av varor, främst livsmedel, som syftar till att förbättra arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer genom rättvis handel. Märkningen innebär att produkten uppfyller de internationella Fairtrade-kriterierna, som i första hand handlar om arbetsvillkor. Till exempel ska lantarbetare ha rätt till den nationellt lagstadgade minimilönen. Kriterierna grundar sig på ILO:s åtta kärnkonventioner.

En stor del av de Fairtrade-märkta varorna är också ekologiska och exempelvis (i Sverige) KRAV-märkta, men Fairtrade och Krav är oberoende av varandra. Produkter som är Fairtrade-märkta är försedda med en blå och grön symbol på svart botten.

Svanen (miljömärkning)

Svanen har funnits sedan 1989 och är Nordens officiella miljömärkning som i Sverige sköts av Miljömärkning Sverige AB på uppdrag av regeringen. De granskar varor och tjänsters miljöpåverkan under hela livscykeln från råvara till avfall samt ställer krav på funktion och kvalitet. Idag kan 63 olika grupper av varor och tjänster Svanenmärkas.

Kriterier för att en produkt eller tjänst får svanenmärkas tas fram i samråd med experter, miljöorganisationer och myndighet. Krav ställs på energiåtgång vid tillverkning, användandet av kemikalier, utsläpp och avfallshantering. Även funktionalitet och kvalitet kontrolleras. Kriterierna skärps omkring var fjärde år då produkter som klarat de gamla kraven måste ompröva sig för att behålla sin licens.

Uppdaterar…
  • Du har inga produkter i varukorgen.

Vill du handla privat eller i tjänsten?

PrivatI tjänst