Miljömärkning

Det kan var svårt att hålla reda på alla olika miljömärkningar och veta vad de står för. Vi har valt att lista de viktiga miljömärken och förklara lite kortfattat vad de olika märkningarna betyder.

Fairtrade
Fairtrade ären internationell märkning som certifierar bomullen i plaggen och bekämpar fattigdom hos bomullsodlare genom rättvis handel. Bomullsodlaren är garanterad ett minimipris som täcker kostnaden för en hållbar produktion.

Bomullsodlaren får även en extra premie som kan investeras i skola, sjukhus,  vattenbrunnar m.m.m. Fairtrade har också kriterier för demokratifrågor och krav på organisationsrätt.

FSC
Forest Stewardship Council, FSC, är en internationell märkning på trä och träprodukter som byggmaterial, papper och trycksaker. FSC-certifierade skogsägare ska följa nationella och lokala lagar som rör miljöhänsyn, skogsbruk och ekonomi och bindande internationella överenskommelser. FSC-skogsbrukare ska också följa FSC:s särskilda regler, som ser olika ut i olika delar av världen. FSC:s standarder tas fram i samverkan mellan representanter för näringslivet, miljörörelse och sociala organisationer.

Svanen
Svanen ställer tuffa krav genom hela livscykeln och är en nordisk miljömärkning som drivs på uppdrag av regeringen. Syftet med Svanen är att hjälpa konsumenter välja de ur miljösynpunkt bästa produkterna på marknaden. Svanen certifierar produkten med hänsyn till miljöbelastning från råvara till användning.  Svanenmärkta plagg har så låg miljöpåverkan som möjligt i alla produktionsled – från råvara till färdig produkt. Miljö- och hälsofarliga kemikalier undviks vid tillverkning. Svanen ställer krav på arbetsvillkor enligt ILO:s kärnkonvention. Svanen ställer hårda kvalitetskrav på slutprodukten, färg och form skall hålla hög prestanda och hålla länge.

GOTS
GOTS är en internationell märkning av kläder och textil. I GOTS produkter används alltid ekologisk bomull och återvunnen polyester. GOTS ställer höga krav på material, kvalitet, miljö och sociala aspekter hos samtliga aktörer i produktionskedjan. GOTS ger dessutom garanti för full spårbarhet genom hela leverantörskedjan.

OCS – Organic Content Standard
OCS – Organic Content Standard är en internationell märkning som ställer krav på att textila produkter ska innehålla fibrer som är ekologiskt odlade enligt någon av de internationella lagstiftningarna om ekologisk produktion. Märkningen har inga krav på kemikalieanvändning eller sociala frågor i produktionen.

Gröna punkten
Gröna punkten är en märkning som talar om att den som tillverkat, sålt eller importerat en förpackning är ansluten till ett insamlingssystem och har betalat en licensavgift. Symbolen kan även förekomma på importerade varor. I Sverige är det Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för varumärket Gröna punkten. FTI:s rekommendation till producenter är att i klartext skriva  på förpackningen hur den ska återvinnas. Gröna punkten är en internationell märkning.

EU Ecolabel (EU-blomman)
EU Ecolabel är EU:s officiella miljömärkning. Kraven omfattar en vara eller tjänst från tillverkning till avfall. Varan eller tjänsten ska uppfylla miljökrav, funktionskrav och kvalitetskrav för att få licensieras med EU Ecolabel. EU Ecolabel är en europeisk miljömärkning. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för EU Ecolabel i Sverige.

SA8000
SA8000 är en kontrollerbar certifieringsstandard som baseras på internationella arbetsplatsnormer enligt Internationella arbetsorganisationens (ILO) konventioner, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna samt FN:s konvention om barnets rättigheter. Den kännetecknar företag som har de anställdas rättigheter och välmående i fokus. Ett företag som är SA 8000-certifierat garanterar en säker och trygg arbetsmiljö och erbjuder goda arbetsvillkor enligt de lokala förhållandena.

EU Ekologiskt (EU-lövet)
EU Ekologiskt är den europeiska märkningen för ekologisk produktion. Vad som får kallas ekologiskt styrs av en EU-förordning, bland annat att maten är producerad utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Det finns också krav på djurhänsyn och endast ett fåtal tillsatser är tillåtna i färdig mat. På alla färdigförpackade ekologiska varor som kommer från något EU-land, måste märkningen finnas med. Kontrollen görs av oberoende kontrollorgan.

REACH
Reach är namnet på en kemikalielagstiftning som trädde i kraft i hela EU år 2007. I Reach finns bland annat regler om vad du som företagare har för ansvar och skyldigheter rörande dina produkter och din verksamhet. Det kan handla om att registrera importerade eller tillverkade ämnen, föra vidare information i distributionskedjan eller tillämpa riskhanteringsåtgärder som anges i säkerhetsdatablad eller exponeringsscenarier. Reglerna gäller dig som tillverkar, importerar, använder eller distribuerar (säljer) rena ämnen, blandningar (kemiska produkter) och varor.

Bluesign®
Idén bakom Bluesign® är att skapa en gemensam standard som kombinerar alla olika aspekter inom luftutsläpp, kemikalieutsläpp, vattenförbrukning och hälsa. När ett plagg har blivit bluesigncertifierat ska du som kund kunna lite på att plagget du valt endast innehåller ämnen samt passerat genom processer som är ofarliga för människor och miljö.

Fair Wear Foundation
Fair Wear Foundation (FWF) är ett internationellt kontrollsystem som är inriktat på att förbättra de anställdas villkor i olika typer av textilproduktion världen över. FWF är ett så kallat flerpartsinitiativ där företag, fack och organisationer gått samman för att gemensamt hitta hållbara lösningar och förbättrade arbetsvillkor i producentländerna. FWF samarbetar med företag som tillverkar kläder eller andra sydda produkter och som säger sig vilja ta socialt ansvar i hela sin leverantörskedja. Eftersom FWF bara arbetar med arbetsförhållandena i produktionen finns inte många regler för miljöhänsyn.

CE-märkning
Att det finns ett CE-märke på en produkt betyder att tillverkaren eller importören intygar att den uppfyller EU:s (Europeiska Unionens) hälso-, miljö- och säkerhetskrav.

Vegan
Detta är ingen officiell märkning utan ett sätt att visa att en produkt inte innehåller några ingredienser från djurriket.

Närproducerad inom Europa
Detta är ingen officiell märkning utan ett sätt att visa att en produkt är tillverkad inom Europa.

Närproducerad i Sverige
Detta är ingen officiell märkning utan ett sätt att visa att en produkt är tillverkad i Sverige.

BSCI
BSCI, The Business Social Compliance Initiative, är ett europeiskt affärsdrivet samarbetsinitiativ för företag som vill förbättra arbetsförhållanden i den globala leverantörskedjan. Organisationen bakom BSCI heter Amfori. Företag samarbetar för att underlätta för medlemmar och leverantörer genom samstämmiga krav och samma förbättringar. Alla leverantörer förbinder sig att följa uppförandekoden. SCI är inte en märkning i sig, utan en arbetsstandard företag emellan. Därför kommer du inte att hitta ett plagg i butiken med en ”BSCI-logga”, men om ett företag jobbar med BSCI standard ska det innebära en garanti för etiska arbetsförhållanden för arbetarna.

Återvunnet papper
Detta är ingen officiell märkning utan ett sätt att visa att en produkt är tillverkad i återvunnet papper.

Uppdaterar…
  • Du har inga produkter i varukorgen.

Vill du handla privat eller i tjänsten?

PrivatI tjänst